Fiske på Åsunden

Fiske på Åsunden

Fisket har i alla tider varit viktigt för bygden kring Åsunden.
Spinnfisket och trollingfisket efter gädda har blivit känt långt utanför Sveriges gränser. Mindre känt, kanske, är vinterfisket efter lake, en gammal tradition i bygden. Kärra gård ligger med sjöutsikt mitt i en historisk kulturbygd med omväxlande skog och jordbruksmark och en levande landsbygd. Här bor våra gäster i 1700-talsmiljö, i nyrenoverade hus med god standard. Förutom fiske finns här rika svamp- och bärmarker, badplatser och cykelvägar.

FISKEVATTEN
Åsunden har en sjöyta på nära 6 000 hektar. Vattnet är rent och klart och har dricksvattenkvalitet. Största djupet är 60 meter. Sjöns öppna delar är näringsfattiga, medan flera vikar är omgivna av öppet odlingslandskap och relativt näringsrika.
Åsunden har många öar som bildar skärgårdsliknande områden med hällar och grund där de stora gäddorna står.

FISKARTER
I Åsunden finns gädda, abborre, gös, ål, sutare, lake, siklöja, braxen, sarv och flera andra fiskarter samt signalkräfta. I sjön finns även en skyddsvärd öringstam. En del av pengarna från fiskekortsförsäljningen används för att rädda öringen.

FISKET
De stora gäddorna på mellan tio och femton kilo fångas bäst med spinnspö under vår och höst. Trolling på djupare vatten fungerar även under sommaren. Gäddsäsongen i öppet vatten sträcker sig från april till oktober, men det händer även att gäddorna hugger under vintern vid pimpelfiske på isen. Annars är vinterpimpel efter ”islake” en gammal tradition vid Åsunden. Laken ska fiskas under nätterna. Abborren kan fiskas på olika sätt, mete, trolling och spinnfiske under vår, sommar och höst, och pimpelfiske under vintern. Kräftfisket sker under augusti och september med goda fångster på välskötta vatten. Fiskereglerna följer ”Det Naturliga Fiskets” rekommendationer. All fisk som inte konsumeras för dagen sätts tillbaka i sjön. Fiskekort kan lösas för del av sjön eller för hela sjön.

BÅTAR OCH FISKEREDSKAP
Båtar kan hyras. Hyrbåtarna är fyra meter och har 4 respektive 10 hk motorer. Flytvästar ingår. Ekolod kan hyras separat.
Fiskeutrustning, kläder m.m. kan köpas i närbelägen välsorterad fiskebutik. Alla gäster får en introduktion med råd och tips om fisket efter önskemål. Trollingbåt med guide kan hyras.